Links

Verdere informatie, in mindere en meerdere mate gerelateerd aan het onderwerp van deze website, is onder andere te vinden via onderstaande links:


www.allegroningers.nl

www.beeldbankhs.nl

www.kerkhofveendam.nl

www.veenkoloniaalmuseum.nl

www.beeldbankgroningen.nl


Sinds kort bestaat er een historisch/geografisch informatiesysteem waarmee digitale kadasterkaarten voor, onder andere, de provincie Groningen geraadpleegd kunnen worden. Vanuit dit programma kan ook Google Maps benaderd worden. De link is:

www.hisgis.nl

Er is een website met de geschiedenis van de huisnummers in Borgercompagnie. Op deze site staan foto's van de huidige huizen met daarbij ook een foto van hoe het huis er vroeger uitzag. Verder is bij deze huizenfoto's ook een Woonkaart opgenomen (met de namen van de bewoners die er sinds de 50-er jaren hebben gewoond). De links is:

www.borgercompagnie-huizen.nl