Uitleg Project

Het project Bewoners Borgercompagnie beoogt een overzicht te geven van al diegenen die vanaf het ontstaan van Borgercompagnie in 1647/1648 tot circa 1920 in dit dorp gewoond hebben. Vanwege privacy redenen is gekozen voor 1920 als voorlopige einddatum. Het voornemen is om uiteindelijk ook gegevens vanuit het kadaster betreffende het eigenaarschap c.q. vruchtgebruik van „plaatsen”, woningen en boerderijen in de database op te nemen.

Al deze gegevens kunnen over enige tijd via het zoekprogramma worden opgevraagd.

Zoals wellicht bekend, heeft Borgercompagnie in het verleden in administratief opzicht deel uitgemaakt van een aantal verschillende gemeentes: Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank. De kwaliteit van de gegevensopname en -verwerking is destijds niet overal even hoog geweest, zeker niet waar het de Bevolkingsregisters betreft. Zo werden meer dan eens gezinnen ingeschreven zonder vermelding van de „huizing”, dat wil zeggen de woning waar het desbetreffende gezin woonde.

Een vraag die tot nu toe ook onbeantwoord moet blijven is welke systematiek, als deze term al van toepassing is, de bestuurderen van deze 4 gemeentes gehanteerd hebben bij de toewijzing van huisnummers, en hoe vaak er hernummeringen hebben plaats gevonden in het verleden. Met andere woorden, is huis 495 in 1860, in Veendam, nog steeds hetzelfde huis op dezelfde plek in, bijvoorbeeld, 1890?

Zoals eerder aangegeven, de bronnen van de tot nu toe in de database opgenomen gegevens zijn enerzijds de Registers van Ingeschrevenen en in een latere fase, vanaf 1850, de Bevolkingsregisters.