Voortgang

Tot nu toe (= 2 oktober) ingevoerde en gepubliceerde gegevens (31332 records)

Veendam
:

Inschrijvingsregisters en Volkstellingen 1811, 1814, 1830 en 1840

Bevolkingsregisters 1850-1860, 1860-1880, 1880-1890, 1890-1900, 1900-1910, 1900-1910, 1910-1920
Gezinskaarten 1920-1940
Burgerlijke Stand 1811-1833: Geboorte-akten en Overlijdensakten, met huisnummervermelding
Woonkaarten van bestaande en afgebroken woningen 1940-1990
Adreskaarten over de globale periode 1920-1940

Wildervank:

Inschrijvingsregisters en Volkstellingen: 1840

Bevolkingsregisters 1850-1860, 1860-1870, 1870-1880, 1880-1890, 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920
Gezinskaarten 1920-1940
Woonkaarten van bestaande woningen 1940-1990
Adreskaarten over de globale periode 1920-1940

Muntendam:

Bevolkingsregisters 1850-1860, 1860-1880, 1880-1900, 1900-1920
Gezinskaarten 1920-1940;
Burgerlijke Stand 1811-1850: Geboorte-akten en Overlijdensakten, met huisnummervermelding
Geboorte- en Overlijdensakten van de Burgerlijke Stand over de periode 1811-1850
Woonkaarten van bestaande en afgebroken woningen 1940-1990

Sappemeer:

Inschrijvingsregisters en Volkstellingen: 1825, 1830, 1840 deels
Bevolkingsregisters: 1870-1880 deels, 1880-1890, 1890--1900, 1900-1920
Gezinskaarten 1920-1940, Aanvullende registers 1910, 1914 en (deels) 1916
Burgerlijke Stand 1811-1850: een deel van de Geboorte-akten en Overlijdensakten, met huisnummervermelding
Woonkaarten van bestaande en afgebroken/vervallen woningen 1940-1990

Nog in te voeren: 1840 rest, 1850-1860, 1860-1870, 1870-1880 rest, 1910-1920


NB: Bij een aantal records die betrekking hebben op de Geboorte-akten en Overlijdensakten moeten de desbetreffende foto's nog worden toegevoegd.