Toelichting op Zoekresultaat

In het veld „Aantekening” wordt in het kort de inhoud weergegeven van de kolom „Aanmerkingen” in het Bevolkingsregister.

Daarnaast worden er in het veld „Aantekening” verduidelijkingen van of aanvullingen op gegevens uit andere velden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is: „gehuwd op 30 sep 1872 met ...”.

In het veld „Brondetail” wordt de titel van de bron in verkorte vorm aangeduid.

In het veld „Relatie” wordt aangegeven wat de „Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin” is.

Het is van belang te beseffen dat in de Bevolkingsregisters de spelling van de namen meer dan eens afwijkt van de naamgeving in de akten van de Burgerlijke Stand, dus van de officiële naam. Dit kan de zoekaktie bemoeilijken en het is raadzaam meerdere spellingsvarianten te proberen om toch een zoekresultaat te krijgen. De volgende voorbeelden mogen als verduidelijking dienen:

BevolkingsregisterBurgerlijke Stand
JacobJakob
HindrikHendrik, Henderikus
TrientjeTrijntje
WilleminaWilhelmina
ElisabethElizabeth
MunnekMunneke