Woonkaarten 1940-1980

Rond 1940 werden de Gezinskaarten vervangen door Woonkaarten. Een opvallend verschil tussen deze beide vormen van registratie van de bevolking is, dat op de voorkant van de Woonkaart niet het hele gezin vermeld staat, maar alleen de hoofdbewoner. De gezinsleden (en andere bij het gezin behorende personen) staan op de achterkant, met hetzelfde nummer als de hoofdbewoner. Ook wordt er geen melding meer gemaakt van datum en plaats van geboorte, en van godsdienst. De Woonkaarten werden rond 1990 vervangen door de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Alleen de voorkant van de Woonkaarten wordt afgebeeld. Als voorbeeld moge dienen: Markus Mennega (Veendam). Bij de zoekactie wordt zijn naam twee keer vermeld: op nummer 32 en op nummer 32A. Bij nummer 32 staat zijn naam niet op de foto vermeld: zijn naam staat namelijk op de achterkant, maar hij is dus wel in de database opgenomen. Bij nummer 32A is hij hoofdbewoner van dit pand, en dus komt zijn naam voor op de voorkant van de Woonkaart.

Om de privacy van nog in leven zijnde personen zoveel mogelijk te waarborgen en respecteren staan alleen de datum van inschrijving in en vertrek uit Borgercompagnie vermeld. De vermelding van de vorige woonplaats en de plaats waarheen men vertrok, is afgeschermd.

Indien er ondanks deze zorgvuldige afscherming toch bezwaren bestaan tegen vermelding op deze website, dan verzoek ik u dit kenbaar te maken middels een emailbericht, dat u via de openingspagina van deze website kunt versturen.

Als er een foto beschikbaar is, dan zal deze bij de Woonkaart van het desbetreffende huis of boerderij worden opgenomen. Deze illustratie zal geleidelijk ook ingevoerd worden bij de Gezinskaarten. Met andere woorden, vanaf 1920 tot 1990 zullen foto's, uiteraard voorzover beschikbaar, getoond worden. Alle foto's die voorkomen in het Fotoboek Borgercompagnie, van boven naar beneden zijn ook te zien via de groene knoppen in de navigatiebalk "Naar het FOTOBOEK" en "Naar de DIASHOW".